KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
.

Projekt została zakończony.

Realizatorem Projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UR w Krakowie” jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Celem Głównym Projektu jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu rolniczego i dostosowanie oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb rynku pracy w obszarach kluczowych w kontekście realizacji SE 2020 do 31.12.2014 r.
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.06.2013 roku do 31.12.2014 roku.

W ramach Projektu przewiduje się realizację:

I) Bezpłatnych studiów podyplomowych z wykorzystaniem platformy e-learningowo-edukacyjnej:

1) „Systemy jakości biopaliw” (2 edycje po 25 osób)

2) „Technologie energetycznego wykorzystania roślin” (2 edycje po 25 osób)

3) „Technologie w ochronie środowiska i retardacja jego zasobów” (dla 30 osób)

4) „Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w przemyśle spożywczym” (dla 30 osób)

5) „Technologie integrowanej produkcji roślinnej w zrównoważonym rozwoju rolnictwa” (dla 30 osób)

6)„Nowoczesne technologie ekologicznej uprawy ziół a jakość i wykorzystanie surowca” (dla 30 osób)

7) „Agroecology” – studia w języku angielskim (dla 30 osób)

8) „Nowe trendy w ocenie jakości i bezpieczeństwa żywności przetworzonej” (dla 60 osób)

II) Zajęć z przedsiębiorczości, prowadzonych przez praktyków we współpracy z Inkubatorem Przedsiębiorczości UR, w obszarach kształcenia nr 7,8,10 – SE 2020. (dla 310 osób)

III) Programu podnoszenia kompetencji dydaktycznych Kadry Akademickiej Uniwersytetu Rolniczego w formie warsztatów, specjalistycznych kursów językowych oraz indywidualnych konsultacji językowych. (227 osób)

IV) Programu staży zagranicznych dla Kadry Akademickiej Uniwersytetu Rolniczego. (40 osób)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013       Polityka cookies